Et øjebliksbillede,  Hverdagen

Så er den gal igen

I anledning af morgendagens nationalstrejke her i Bruxelles synes jeg, at mine to tidligere indlæg om selv samme “fænomen” kunne trænge til en gentagelse …. samlet under ét.

 

15.05.2018
D
et er faktisk længe siden, at der har været noget helt besynderligt at skrive om fra vores liv her i Bruxelles – eller også er det bare fordi, jeg har vænnet mig til livet og mærkværdighederne hernede.

 

I morgen er der nationalstrejke i Bruxelles (og sikkert også flere andre steder i Belgien – det er der jo hvert år, og flere gange om året).
Det betyder blandt andet, at den offentlige trafik kan blive og formentlig også bliver ramt!
Hvilke offentlige transportmidler og linjer vides dog endnu ikke, men det kan ses på hjemmesiden i morgen tidlig fra klokken 06:00.

 

Hak ved det!

 

I den forbindelse har ældste datters skole netop her til middag udsendt besked om at elever, der kommer for sent i skole i morgen, ikke vil blive straffet, såfremt de har en underskrevet erklæring vedrørende forsinkelsen med fra trafikselskabet, OG at denne erklæring også er underskrevet af forældrene!

 

Come on – når I nu ved, at der er strejke … så “giv dog slip” bare et lille øjeblik!

 

Nå, men så er det da i det mindste godt, at ældste datter kun har 400 meter i skole – og at yngste datter helt har fri fra skole i morgen.
Hendes skole gider nemlig slet ikke deale med elever eller lærere, der kommer for sent, så de holder lukket, og der tilbydes blot pasning i Les Garderies (SFO) for dem, der skulle have behov.

 

Jo jo, jeg er da klar over, at mine børn går i skole i hver sin kommune – men begge kommuner er dog stadig en del af Bruxelles’ 19 kommuner, så vidt vides.
Og det er så her, at min mand endnu engang ville sige, at jeg ikke må bruge sund fornuft, for den eksisterer sjældent hernede!

 

Ydermere informerede ældste datters skole også om, at de fleste klasser vil have fritimer på skolen i morgen grundet lærermangel som følge af strejken… – Her bruger man ikke vikar! (Men det ville i det her tilfælde sikkert også være underordnet, for vikaren ville nok også være fraværende!)

 

Come on … – vil I ikke godt?

 

Nu bli’r jeg lidt træt igen … – fortsættelse følger i morgen …

 

16.05.2018
Som opfølgning på mit indlæg fra i går, omkring nationalstrejken her i Bruxelles, kan jeg fortælle, at ældstepigen var den eneste fra sin klasse, der var i skole i dag – Den eneste!

 

Der er elever, der hver dag bruger 1,5 time på at komme i skole og 1,5 time på at komme hjem igen – hvis det hele vel at mærke passer sammen med skift af offentlig transportmiddel (det kan nemlig godt være lidt tricky, hvis man skal uden for Bruxelles Capitale)
Og hvis det havde været mit barn, der brugte så lang tid på transport, så havde hun nok også været fraværende en dag som i dag med en lægeerklæring om hovedpine (og evt. en slynge på armen i morgen – dem har vi nemlig så mange af i kælderen eftersom skadestuen har været pigernes andet hjem gennem vinteren – men det er en helt anden historie!)

 

Der var i alt 15 elever til stede på skolen i dag samt 3 lærere – og der var ingen undervisning – Ingen undervisning! (Nej, det havde de fleste af os godt regnet ud!)

 

Til gengæld havde en af “les educateurs” (den nærmeste betegnelse på dansk er vel; pædagog) fundet to hockeystave og en puck og spillede hockey i læsesalen sammen med en af eleverne fra 5. Secondaire (svarende til 2.g i Danmark) – og eleverne måtte SELV vælge (og det er virkelig stort!), om de ville være inde i læsesalen eller ude i gården og snakke.
Men bare rolig, der stod en gårdvagt ved lågen og holdt øje med, at ingen af eleverne fra de “små” klasser 1.-4. (svarende til 6.-9. klasse i DK) forlod skolen i utide!
Eleverne i École Secondaire er mellem 12 år og 18 år – og de må først forlade skolens område på egen hånd fra 5. klasse (altså når de er ca. 16 år).

 

Men ikke nok med det, så kigger man ikke på elevens alder – man kigger på, hvilken klasse de går i!
Det kan jo i sig selv være fair nok set fra klassekammeraternes side, at “loven er lige for alle” – Men hvis en elev har været uheldig og måske har gået 6. klasse om i École Primaire (grundskolen) for at opnå adgang til École Secondaire, og måske endda også har gået 1. klasse om i École Secondaire, så kan eleven jo nå at blive 16, måske 17 år, for han/hun må forlade skolen på egen hånd uden forældrenes tilladelse.
Og denne tilladelse kan ikke gives på forhånd, således at man som forældre skriver under på, at ens barn til hver en tid må forlade skolen på egen hånd, såfremt undervisningen sidst på dagen af en eller anden grund skulle blive suspenderet, efter eleverne er ankommet til skolen.

 

I ældstepigens klasse (hun går i 1. Secondaire) har der været en del aflysninger af timer sidst på dagen om torsdagen og altid om fredagen i de sidste to lektioner, da der af den simple grund ikke er en lærer til faget … – Men det betyder ikke, at jeg kan skrive til skolen, at vores datter selv må forlade skolen i tilfælde af timeaflysninger sidst på dagen.
Hver gang der er en aflysning sidst på dagen, så skriver ældste datter til mig, at jeg skal tjekke, om skolen har sendt en besked til mig om, at jeg skal sende en mail til skolen med besked om, at vores datter må forlade skolen på et bestemt tidspunkt.
Derefter skal hun gå ned til sekretæren og få bekræftet, at jeg har svaret på skolens mail og givet tilladelse til, at hun må gå hjem.

 

Og når det går rigtig vildt for sig, så har de om torsdagen en note i “lektie/meddelelsesbogen” om, at de om fredagen har fri kl. 12:40 (hvilket de jo har hver fredag)
Den meddelelse skal vi forældre så signere – MEN vi skal s*u også vente på, at skolen sender en mail til os om fredagen, hvor vi skal bekræfte, at det er ok og at det er os, der har signeret i meddelelsesbogen. De to ting – altså mail og signatur i meddelelsesbog sammenholdes så hos sekretæren, inden eleven får udgangstilladelse (nå ja, sekretæren signerer også i meddelelsesbogen, at hun har set, at vi forældre har signeret – det skulle jo nødig hedde sig …)

 

Det vil altså sige, at de elever, som ikke kan få fat i en af deres forældre, eller forældrene ikke lige har mulighed for at sende mail på det givne tidspunkt, ikke får udgangstilladelse førend den tid, hvor skoledagen normalt ville være slut.
Sekretæren tjekker nemlig kun for mails på ét bestemt tidspunkt, så det nytter ikke, at du aftaler med dit barn, at du vil sende mailen om en halv time.

 

Bare ærgerligt Sonnyboy …

 

Fair nok, hvis vi snakkede om små børn – de må blive i skolens/pasningsordningens varetægt til de bliver hentet – men helt ærlig …
Jeg forstår godt, at en del af den belgiske ungdom flipper ud i det øjeblik “porten til frihenden” går op.

 

NB. Fik jeg sagt, at jeg i formiddag modtog mail fra skolen om, at skoledagen i dag, grundet strejken, ville være suspenderet fra kl. 10:40, og at jeg skulle sende mail …

 

Kh.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.